Privacyverklaring Zenchia, Cheng-la van Beek-Chen

Sinds 25 mei 2018 werkt Voetreflextherapie Zenchia conform de normen van de Europese Privacywet, de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).  In de AVG staan verplichte maatregelen genoemd waaraan wij moeten voldoen om uw privacy te waarborgen, omdat wij privacy gevoelige informatie vastleggen in uw cliëntendossier. Bij uw eerste behandeling zullen wij u hierover informeren en dient u vervolgens schriftelijk toestemming te geven of u hiermee akkoord gaat.
In ons cliëntendossiers nemen wij volgende gegevens van u op:

Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, leef- en voedingsstijl, enkele medische gegevens, verslaglegging van het behandeltraject. In het geval van minderjarige cliënten (<16 jaar) noteren wij de NAW en contactgegevens van de ouder(s). De ouder(s) dienen voor aanvang van de eerste behandeling een toestemmingsformulier te ondertekenen voor hun (minderjarige) kind.

Doeleinden van de vastgelegde gegevens:
• De factuur conform de normen van de zorgverzekeringen op te kunnen maken.
• De factuur na afloop van een behandeling te e-mailen aan de cliënt.
• Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject.
• Wij gebruiken uw telefoonnummer voor het maken van een afspraak, wanneer er een no-show is, of wanneer wij de afspraak moet annuleren.
• De leef- en voedingsstijl kunnen van invloed zijn op de aanwezige klachten. Om een compleet beeld te krijgen van uw situatie vragen wij hierna.
• Enkele medische gegevens hebben wij nodig om een behandeltraject op te kunnen stellen en dit in uw dossier bij te houden (wij vragen niet meer dan nodig is).
• Om de juiste behandelingen aan te kunnen bieden, wordt er een verslaglegging bijgehouden van uw behandeltraject. De voortgang wordt na iedere behandeling met u besproken.

Gegevensverwerking
Voetreflexpraktijk Zenchia doet haar uiterste best om de privacy van al haar cliënten te waarborgen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke- en medische gegevens en zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Cookies
Voetreflexpraktijk Zenchia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens bewaren
Wij werken met papieren cliëntdossiers, deze worden in een afgesloten kast bewaard. Digitale gegevens zoals facturen zijn bij ons beveiligd.

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. U kunt uw gegevens altijd zelf inzien, eventueel laten corrigeren of laten vernietigen.
Mocht dit nodig zijn dan kunt u uw verzoek mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
Wij zijn een geregistreerd beroepslid en aangesloten bij de BER. Als beroepslid van de BER zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen van de Cam Coöperatie in het kader van de WKKGZ.

Lid Bond van Europese Reflexologen

logober

 

 

 

Wij zijn een geregistreerd beroepslid bij De BER. De BER streeft naar een brede erkenning van de voetreflexologie als complementaire geneeswijze.